10 Doa Setelah Sholat: Menjaga Kekhushuan dan Mendapatkan Berkah

Selamat datang, Sobat Bincang Syariah Dot Co!

Sholat merupakan salah satu kewajiban utama bagi umat muslim. Ibadah ini tidak hanya sebagai cara untuk bersujud kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan dengan Sang Pencipta dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah menyelesaikan sholat, terdapat beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca. Doa-doa ini memiliki makna dan manfaat yang sangat baik dalam menjaga kekhusyukan dan mendapatkan keberkahan. Pada artikel ini, kita akan membahas 10 doa setelah sholat yang penting untuk dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

10 doa setelah sholat
Source mattjohnston2.blogspot.com

Pendahuluan

Doa merupakan salah satu bentuk komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Dalam Islam, doa dianggap sebagai senjata terakhir bagi umat muslim yang didengar oleh Allah SWT. Setelah melaksanakan ibadah sholat, ada beberapa doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca dan dihafalkan oleh setiap muslim.

Doa-doa tersebut tidak hanya memiliki makna spiritual yang mendalam, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam hal menjaga kekhusyukan setelah sholat, melindungi diri dari godaan syaitan, atau memohon keberkahan dalam segala urusan.

Pada bagian ini, kita akan mengupas lebih lanjut tentang 10 doa setelah sholat yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Mari kita simak bersama dan pahami makna serta manfaat dari masing-masing doa tersebut.

1. Doa setelah Sholat: Doa Istighfar

Emoji: 🙏

Doa istighfar merupakan doa permohonan ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah dilakukan.

Tekst doa: “Astaghfirullahal ‘Azhiim, alladzi laailaha illa Huwal Hayyul Qayyumu wa atuubu ilaih”

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada tuhan selain Dia. Allah Yang Maha Hidup, yang terus-menerus hidup dan tidak pernah mati. Aku bertaubat kepada-Nya.”

2. Doa setelah Sholat: Doa Tahmid

Emoji: 🌺

Doa tahmid adalah doa pujian dan pengagungan kepada Allah SWT sebagai pemilik segala kebaikan dan keindahan dalam kehidupan.

Teks doa: “Alhamdulillahilladzii ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur”

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati (bangun dari tidur) dan kepada-Nyalah kami akan kembali.”

3. Doa setelah Sholat: Doa Takbir

Emoji: 🙌

Doa takbir adalah doa untuk memperbesar dan memuliakan Allah SWT sebagai Raja yang Maha Besar.

Teks doa: “Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Laa Ilaaha Illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillaahil Hamd”

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah.”

4. Doa setelah Sholat: Doa Istikharah

Emoji: 🌙

Doa istikharah adalah doa permohonan petunjuk dari Allah SWT ketika sedang menghadapi pilihan atau keputusan penting dalam hidup.

Teks doa: “Allahumma innii astakhiruka bi ilmaa ika wa astaqdiruka biqudratika wa as ‘aluka min fadhlika al ‘azhiimi fa innaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta ‘lamu wa laa alamu wa anta allamul ghuyuub. Allahumma in kunta ta ‘lamu anna haadzaa almaa amura khairun lii fi diini wa ma’aayshi wa ‘aqibati amri faqdirhu lii wa yassirhu lii thumma baariklii fiihi. Wa in kunta ta ‘lamu anna haadzaa almaa amura sharrun lii fi diini wa ma ‘aayshi wa ‘aqibati amri fasrifhu ‘annii fasrifnii ‘anhu waqdir liyal khaira haitsu kaana thumma radhdhini bihi”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon keputusan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu, dan aku meminta keutamaan dari limpahan kebesaran-Mu. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan aku lemah, Engkau Mahatahu sedangkan aku tidak tahu, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang tidak terlihat. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagi agama, kehidupan aku, dan akhiratku, takdirkanlah ia untukku, mudahkanlah ia bagiku, dan berkahilah aku dalam perkara tersebut. Dan jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan aku, dan akhiratku, maka jauhkanlah ia dariku, jauhkanlah aku darinya, dan takdirkanlah bagiku kebaikan di mana saja ia berada. Kemudian, ridhailah aku dengan takdir tersebut.”

5. Doa setelah Sholat: Doa Sholawat

Emoji: 🙏

Doa sholawat adalah doa untuk memohon rahmat dan keberkahan kepada Allah serta ampunan dan panjang umur bagi Nabi Muhammad SAW.

Teks doa: “Allahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa shallaita ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa aali Ibraahiima innaka Hamiidum Majiid. Allahumma baarik ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa aali Ibraahiima innaka Hamiidum M.”